Category : สถานที่ท่องเที่ยว

วัดชลธาราม (วัดเตาหม้อ) (Wat ChonThaRam) หมู่ที่ 2 ถนนนคร-สุราษฎร์ธานี บ้านเตาหม้อ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
วัดชลธาราม (วัดเตาหม้อ) บ้านเตาหม้อ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช

วัดชลธาราม (วัดเตาหม้อ) (Wat ChonThaRam) หมู่ที่ 2 ถนนนคร-สุราษฎร์ธานี [&hellip

วัดเสนาราม (Wat senaRam) หมู่ 1 ถนนท่าศาลา-สิชล ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
วัดเสนาราม (Wat SenaRam) ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช

วัดเสนาราม (Wat SenaRam) หมู่ 1 ถนนท่าศาลา-สิชล ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศา [&hellip

วัดท่าสูง (Wat Thasung) ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

วัดท่าสูง (Wat Thasung) หมู่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธ [&hellip

วัดสวนจันทร์ (Wat Suan Chan) หมู่ 5 บ้านสวนจันทร์ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
วัดสวนจันทร์ (Wat Suan Chan) บ้านสวนจันทร์ ตำบลตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช

วัดสวนจันทร์ (Wat Suan Chan) หมู่ 5 บ้านสวนจันทร์ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่ [&hellip

วัดโสภณตีธาราม (วัดเราะ) หมู่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
วัดโสภณตีธาราม (วัดเราะ) ตําบลสระแก้ว อําเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช

วัดโสภณตีธาราม (วัดเราะ) ตําบลสระแก้ว อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมร [&hellip

วัดทางขึ้น (Wat ThangKheun) หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
วัดทางขึ้น ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช

วัดทางขึ้น (Wat ThangKheun) หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัด [&hellip