Category : ตำบลท่าศาลา

วัดชลธาราม (วัดเตาหม้อ) (Wat ChonThaRam) หมู่ที่ 2 ถนนนคร-สุราษฎร์ธานี บ้านเตาหม้อ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
วัดชลธาราม (วัดเตาหม้อ) บ้านเตาหม้อ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช

วัดชลธาราม (วัดเตาหม้อ) (Wat ChonThaRam) หมู่ที่ 2 ถนนนคร-สุราษฎร์ธานี [&hellip

วัดเสนาราม (Wat senaRam) หมู่ 1 ถนนท่าศาลา-สิชล ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
วัดเสนาราม (Wat SenaRam) ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช

วัดเสนาราม (Wat SenaRam) หมู่ 1 ถนนท่าศาลา-สิชล ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศา [&hellip

วัดท่าสูง (Wat Thasung) ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

วัดท่าสูง (Wat Thasung) หมู่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธ [&hellip